ҚР ОСК-ның 27.11.2018 жылғы

ұсынымына  4 қосымша

 

Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылдың қаңтар айында аудандағы сайлау комиссияларының  жаңа құрамын қалыптастыратыны туралы  ХАБАРЫ

 

Ойыл аудандық мәслихаты осымен Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»  Конституциялық Заңының (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық  заң) 10-бабына сәйкес аудандық аумақтық және 25 учаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамдарын  қалыптастыратыны туралы  хабарлайды :

 

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы жеті адамнан құралады.

 

Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамы сайлау учаскесіндегі сайлаушылардың санына байланысты аудандық аумақтық сайлау комиссиясымен анықталады.

 

Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.

 

Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір үміткер ұсынуға құқылы.  Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшесі болып табылмайтын үміткер ұсынуға құқылы.

 

Саяси партиялардан ұсыныс түспеген жағдайда, мәслихаттар сайлау комиссияларының құрамын өзге де қоғамдық бірлестіктердің немесе жоғары тұрған сайлау комиссиясының ұсынысы негізінде сайлайды.

 

Саяси партиялар, өзге де қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері немесе құрылатын комиссиядан жоғары тұрған сайлау комиссиясы сайланатын сайлау комиссиясының құрамына ұсыныстарымен қоса  мәслихатқа 2018 жылдың 1 желтоқсанынан 20 желтоқсанына дейін төмендегідей құжаттарды ұсынады:

  • Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын үміткерлер туралы бекітілген үлгідегі мәліметтердің қағаз және электронды нұсқасы;
  • Саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің), жоғары тұрған сайлау комиссиясының тиісті сайлау комиссияларының құрамына үміткерлер ұсыну жөніндегі шешімінен үзінді;
  • Саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің) тіркеу құжаттарының көшірмесі;
  • Үміткерлердің сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы бекітілген үлгідегі өтініші.

 

Сайлау комиссияларының құрамына ұсынылатын үміткерлер туралы  мәліметтердің, үміткерлердің сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы өтінішінің үлгілері Ойыл аудандың мәслихатының сайтында орналастырылған.

 

Сайлау комиссияларының құрамына ұсынылатын үміткерлер Сайлау туралы  Конституциялық Заңының талаптарына сай болу керек.

 

Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау комиссияларын құратын мәслихат орналасқан әкімшілік-аумақтық бөлініс аймағында тұрғылықты тұру керек.

 

Сайлау туралы  Конституциялық Заңның 23-бабының 3-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда сайлау комиссияларының құрамының жартысынан көбі бір мекеменің немесе ұйымның  қызметкерлерінен құрылмауы тиіс.

 

Сайлау комиссияларының құрамына жақын туыстар (ата-аналар, балалар, асыраушылар, асырап алынғандар, толыққанды және толыққанды емес ағалар-апалар, аталар, әжелер, немерелер) немесе ері (зайыбы) кіре алмайды.

 

Мәслихатқа ұсынылатын құжаттардың қағаз нұсқасына қол қойылып, мөр басылып және құжаттың орындалған уақыты, орындаушының тегі, аты-жөні, телефоны көрсетіліп ұсынылуы тиіс.

 

Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерден тиісті сайлау комиссияларының құрамдарына үміткерлер ұсыну жөніндегі ұсыныстар 2018 жылдың  20 желтоқсанына дейін дүйсенбі- жұма күндері  сағ.9.00-ден 18.30-ға (үзіліс 12.30-14.00) дейін қабылданады.

 

Ойыл аудандық мәслихаты

Бисекенов Берик Тулеуович – Ойыл аудандық мәслихатының хатшысы

телефоны коды   (8-71332) 2-10-98, факс 2-13-70, ұялы телефоны 8705 380 71 64

Мәслихаттың орналасқан жері : 030900 Ойыл селосы Құрманғазин к-сі 43

Жауапты адам : Досов Мынжасар Кемалханулы

жұмыс телефоны коды (8-71332) 2-13-70, факс 2-13-70, ұялы телефоны 8 702 278 46 99, электрондық мекен-жайы:  masliһat.uil @ mail.ru

 

Ойыл аудандық мәслихаты Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясын және 25 учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін сайлайды :

 

р/с

Сайлау учаскесінің нөмірі

Сайлау комиссиясы орналасқан жер

Сайлау комиссиясы мүшелерінің саны

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

1

Ойыл селосы  Жолмырзаев көшесі 1 үй

Ш.Бекмұхамбетова атындағы Ойыл мектеп-гимназиясының ғимараты

7

Учаскелік сайлау комиссиялары -25 

1

№389

Ойыл селосы Көкжар көшесі 68 үй

Аудандық Мәдениет үйінің ғимараты

5

2

№390

Ойыл селосы  И.Құрманов көшесі 86 үй

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ғимараты

5

3

№391

Ойыл селосы  О.Қлипанов көшесі 19 үй

«Энергосистема» ЖШС-нің Ойыл электр желілері учаскесінің ғимараты

5

4

№392

Ойыл селосы  Б.Бақаев көшесі 6 үй

«Ветеринариялық зертхана Ойыл филиалы» мемлекеттік мекемесінің ғимараты

5

5

№393

Екпетал ауылы Екпетал негізгі мектебінің ғимараты

5

6

№394

Қаракемер ауылы Қаракемер мектеп-балабақшасының ғимараты

5

7

№395

Ақшатау ауылы Ақшатау орта мектебінің ғимараты

5

8

№396

Құмжарған ауылы Соркөл орта мектебінің ғимараты

5

9

№397

Қаратал ауылы  Ш.Берсиев атындағы ауылдық модульдік кітапханасының ғимараты

5

10

№398

Қарасу ауылы Құрманов бастауыш мектебінің ғимараты

5

11

№399

Аманкелді ауылы Аманкелді орта мектебінің ғимараты

5

12

№400

Қарасу ауылы Қарасу негізгі мектебінің ғимараты

5

13

№401

Көптоғай ауылы Құрманов орта мектебінің ғимараты

5

14

№402

Шұбарши ауылы Шұбарши ауылдық клубының ғимараты

5

15

№403

Көптоғай ауылы Көптоғай ауылдық клубының ғимараты

5

16

№404

Сарбие ауылы Сапақкөл орта мектебінің ғимараты

5

17

№405

Қаракөл ауылы Қаракөл бастауыш мектебінің ғимараты

5

18

№406

Қараой ауылы Қараой ауылдық клубының ғимараты

5

19

№407

Құбасай ауылы Құбасай бастауыш мектебінің ғимараты

5

20

№408

Кемер ауылы Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебінің ғимараты

5

21

№409

Шиқұдық ауылы Теректі негізгі мектебінің ғимараты

5

22

№410

Бестамақ ауылы Бестамақ ауылдық клубының ғимараты

5

23

№411

Ақкемер ауылы Ақкемер ауылдық клубының ғимараты

5

24

№412

Ақжар ауылы Қайыңды ауылдық клубының ғимараты

5

25

№413

Көсембай ауылы Көсембай негізгі мектебінің ғимараты

5

 

 

                                                                                                    ҚР ОСК-ның 27.11.2018 жылғы

                                                                                                    ұсынымына  6 қосымша

 

Кандидаттың тиісті сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға

келісімі туралы өтінішінің үлгісі

 

 

 

____________________________________________

                                                                                                                  (мәслихаттың толық атауы)

                                                                        хатшысына _________________________________

                                                                                                                        (облыс,аудан,елді мекен,көше,үй,                                          

                                                                                      ____________________________________________________

                                                                             пәтер, қызмет,пәтер,ұялы телефондарының нөмірі)

                                                                                     

                                                                                       ____________________________________________________

                                                                       

                                                                        тұратын____________________________________

                                                                                                   (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

                                                                                      ____________________________________________________

 

                                                             Ө Т І Н І Ш

 

Мен, Қазақстан Республикасының азаматы___________________________________________

 

________________________________________________________________________________

                                                          (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

________________________________________________________________________________

                (саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің, жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы)

 

___________________________________________________________________________________  ұсынған

       

_______________________________________________________________________________________________

                                          ( сайлау комиссиясының атауы)

жұмысына қатысуға келісім беремін.

Сайлау жүйесіндегі жұмыс тәжірибем _______________________________________________

                                                                                                                           (бар, жоқ)

Жойылған немесе алынбаған соттылығым  ЖОҚ

Саяси мемлекеттік лауазымды ИЕЛЕНБЕЙМІН

Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттардың депутаты, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшесі, соттардың судьясы ЕМЕСПІН

Өзімнің ЖСН-ді тиісті уәкілетті органдардан жойылған немесе алынбаған соттылығымның бар-жоғы жөніндегі, сот шешімімен қабілетсіз деп тану туралы немесе қабілетті шектеу туралы анықтама алу үшін талап жазуға пайдалану үшін келісім беремін.

 

 

«____» ____________________ 2018 ж.                                                                          ____________________________

                                                                                                                   (өтініш берушінің қолы)

 

 

 

 

 

 

 

Өмірбаян деректемелері:

 

Туылған уақыты: «____» ___________________19___ж.

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)_________________________________________________

Ұлты*_________________________________________________________________________

Партиялығы*___________________________________________________________________

Білімі__________________________________________________________________________

Мамандығы_____________________________________________________________________

Жұмыс орны немесе  қызмет түрі___________________________________________________

Атқаратын қызметі_______________________________________________________________

Жеке куәлік мәліметтері___________________________________________________________

                                                    нөмірі, кім және қашан берген

 

** Сайлау комиссиясын құратывн мәслихат орналасқан әкімшілік-аумақтық бөлініс аймағында тұратын 18 жастан асқан жақын туыстарым туралы мәліметтерді қоса жалғаймын

 

Ескерту: * Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»  Конституциялық Заңының 19-бабының 1-тармағына сәйкес үміткер ұлты мен партияға қатыстылығын өз еркімен көрсетеді

    ** Сайлау комиссияларының құрамына жақын туыстар (ата-аналар,балалар, асыраушылар, асырап алынғандар, толыққанды ағалар-апалар, аталар, әжелер, немерелер) немесе ері (зайыбы) кіре алмайды.

 

 

 

 

Өтінішке қосымша

 

Жақын туыстарым туралы мәліметтер:

 

_________________________________________________________________________________

(өтініш иесінің тегі, аты, әкесінің аты)

 

р/с

Жақын туыстарымнын тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

ескерту

1

 

әкем

2

 

анам

3

 

ұлым

4

 

қызым

5

 

ағам (інім)

6

 

апам (қарындасым)

7

 

атам

8

 

әжем

9

 

немерем

10

 

ерім (зайыбым)