ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ШЕШІМІ

 2022 жылғы 10 наурыз                                                   №3                                                                          Ойыл ауданы

 

Ойыл ауданының  Қоғамдық

кеңесінің ережесін бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасының «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңының 5-бабының 1-тармағының 7-1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №69 бұйрығымен бекітілген, Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережеге сәйкес, Ойыл ауданының Қоғамдық кеңесі ШЕШТІ:

 1. Ойыл ауданының Қоғамдық кеңесі туралы қоса беріліп отырған ереже бекітілсін.
 2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

Қоғамдық кеңестің                                                    Қоғамдық кеңестің

төрағасы                                                                              хатшысы   

 

      Б.Т.Бисекенов                                                          Д.С.Елекбаева

 

Қоғамдық кеңестің 2022 жылғы

10 наурыздағы шешіміне  қосымша

 

Ойыл ауданының Қоғамдық кенесі туралы

ЕРЕЖЕ

 

1.Жалпы ережелер

 1. Осы Ойыл ауданының Қоғамдық кеңес туралы Ереже (бұдан әрі-Ереже) «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы Заңының (бұдан әрі-Заң) 2-1-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №69 бұйрығымен бекітілген Қоғамдық кеңес туралы үлгілік Ережеге сәйкес әзірленді.
 2. Қоғамдық кеңес - коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп жергілікті өкілді органның өз құзыретіндегі мәселелер бойынша құратын консультативтік-кенесші, байқаушы орган.
 3.  
 4. Ойыл ауданында Қоғамдық кеңестің қызметін қалыптастыру

 

1-параграф. Қоғамдық кеңесті азаматтық қоғамнан қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу

 

 1. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының (бұдан әрі – жұмыс тобы) құрамы мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдері қатарынан және конкурстық негізде коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, азаматтар қатарынан қалыптастырылады.
 2. Жұмыс тобының сандық құрамын жергілікті деңгейде мәслихат хатшысы жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөніндегі конкурсты өткізгенге дейін айқындайды.

Жұмыс тобының құрамында мемлекеттік органнан, квазимемлекеттік сектор субъектісінен өкілдік ету жұмыс тобы мүшелері жалпы санының үштен бірінен аспайды. Осы өкілдіктің дербес құрамын мемлекеттік органның басшысы, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы өз бетінше айқындайды.

Жергілікті деңгейде жұмыс тобының құрамында азаматтық қоғамнан өкілдік ету жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісін құрайды және коммерциялық емес ұйымдар мен азаматтардың ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

 1. Жергілікті деңгейде жергілікті өкілді орган мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес ұйымдар өкілдерінің, азаматтардың қатарынан жұмыс тобының сандық құрамын, құжаттарды беру мерзімдерін, сондай-ақ құжаттар жіберілетін пошта және электрондық мекенжайларын көрсете отырып, жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және (немесе) өзінің интернет-ресурсында орналастырады.
 2. Конкурс өткізу мерзімі конкурс туралы хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күнін құрайды.
 3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде хабарландыруда көрсетілген мынадай құжаттарды қолма-қол береді немесе жергілікті өкілді органның электрондық мекенжайына жібереді:

       1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кандидатураны жұмыс тобының құрамына ұсыну туралы азаматтың өтініші;

      2) кандидатураны (бар болған кезде) жұмыс тобының мүшесіне ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;

      3) кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.

 1. Құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде жергілікті өкілді орган жұмыс тобына кандидаттардың тізімін қалыптастырады.
 2. Кандидаттар тізімін қалыптастыру аяқталғаннан кейін күнтізбелік бес күн ішінде жұмыс тобына кандидаттардың қатысуымен жұмыс тобының отырысы өткізіледі. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшесі Қоғамдық кеңес мүшелігіне сайлану үшін конкурсқа жіберілмейді.
 3. Үкіметтік емес ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, мемлекеттік органдардың және халықаралық ұйымдардың өкілдері болып табылатын дауыс беру құқығы жоқ байқаушылар жұмыс тобының отырыстарына қатысуға жіберіледі.

Жергілікті өкілді органдар құжаттарды беру мерзімдерін, сондай-ақ құжаттар жіберілетін пошта және электрондық мекенжайларын көрсете отырып, жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды және (немесе) өзінің интернет-ресурсында орналастыруды жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландырумен бір мезгілде жүргізеді.

       Жұмыс тобының отырысына байқаушы ретінде қатысу үшін байқаушы болуға ниет білдірген адам осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде қатысуға өтінішті  жергілікті деңгейде жергілікті өкілді органға береді не электрондық поштасына жібереді.

 1. Жергілікті өкілді орган жұмыс тобы отырысын өткізу уақыты мен орны туралы жұмыс тобының мүшелігіне кандидаттарды, байқаушыларды отырысты өткізгенге дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын хабардар етеді.
 2. Жергілікті өкілді орган жұмыс тобының отырысын дайындауды және өткізуді ұйымдастыру мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді.
 3. Жұмыс тобының бірінші отырысын мәслихат хатшысы жүргізеді.

      Жұмыс тобының келесі отырыстарын жұмыс тобының басшысы өткізеді.

 1. Жұмыс тобының құрамына мүшелерді іріктеу коммерциялық емес ұйымдардан және ашық дауыс беруге қатысушы азаматтардан жұмыс тобының мүшелігіне кандидаттардың көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Коммерциялық емес ұйымнан кандидат, азамат өзінің кандидатурасы үшін дауыс беруге қатыспайды.
 2. Жұмыс тобының құрамын – жергілікті деңгейде тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мәслихат хатшысы бекітеді.
 3. Жұмыс тобының бірінші отырысында көпшілік дауыспен азаматтық қоғам өкілдері қатарынан жұмыс тобының басшысы сайланады.
 4. Жұмыс тобының шешімі отырыс аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жергілікті өкілді органның ресми интернет-ресурсында жарияланады.
 5. Жұмыс тобының отырысында хаттама жүргізіледі, оған жұмыс тобының басшысы қол қояды.
 6. Жұмыс тобы келесіні жүзеге асырады:

      1) халықты Қоғамдық кеңестің мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс туралы хабардар етеді;

      2) бірінші отырыста Қоғамдық кеңес мүшелерінің сандық құрамын:

      жергілікті деңгейде Заңның 2-1-бабының 2-тармағы 7) тармақшасының ережелерін ескере отырып айқындайды.

      3) Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау рәсімін жүргізеді;

      4) Қоғамдық кеңеске кандидаттардың резервтік тізімін қалыптастырады;

      5) Қоғамдық кеңес туралы ереженің жобасын әзірлейді.

 1. Жұмыс тобының отырысы оған жұмыс тобының басшысын есепке ала отырып, жұмыс тобы мүшелерінің жалпы құрамының кемінде үштен екісі қатысқан кезде құқықты деп есептеледі.
 2. Жұмыс тобының және оның жетекшісінің өкілеттіктері Қоғамдық кеңес Қоғамдық кеңес туралы ережені бекіткеннен кейін тоқтатылады.
 3. Жұмыс тобы Қоғамдық кеңесті мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдері қатарынан және конкурстық негізде – коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерінен, азаматтардан қалыптастырады.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидатураларды коммерциялық емес ұйымдар, азаматтар, оның ішінде өзін-өзі ұсыну жолымен ұсына алады. Қоғамдық кеңестің өкілеттіктер мерзімі үш жылды құрайды.

 1. Қоғамдық кеңестердің жаңа құрамын қалыптастыру рәсімі Заңда белгіленген тәртіпке сәйкес қоғамдық кеңестердің жұмыс істеп тұрған құрамының өкілеттіктер мерзімі өткенге дейін екі ай бұрын басталады.
 2. Жұмыс тобы Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және жергілікті өкілді органның интернет-ресурсында орналастырады.
 3. Хабарландыруда:

      1) жергілікті өкілді органның атауы,

       2) құжаттар жіберілетін пошта және электрондық мекенжайлары, конкурсқа қатысу үшін құжаттарды беру мерзімі, олардың тізбесі және Заңның 10-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес кандидаттарға қойылатын талаптар;

      3) Қоғамдық кеңестің сандық құрамы көрсетіледі.

 1. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күні ішінде хабарландыруда көрсетілген қажетті құжаттарды қоса бере отырып, Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидатуралар жөніндегі ұсыныстарды қолма-қол береді немесе жергілікті өкілді органның электрондық мекенжайына жібереді.
 2. Жұмыс тобы құжаттарды қабылдау аяқталған күннен кейін он жұмыс күні ішінде отырыста Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттардан келіп түскен құжаттарды талқылайды, әрбір кандидатпен әңгімелесу өткізеді және әрбір кандидат бойынша ашық дауыс беруді жүргізеді. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Қоғамдық кеңестің құрамына сайланған болып есептеледі. Бірдей дауыс санын жинаған кандидаттар бойынша жұмыс тобының басшысына шешуші дауыс құқығы беріледі.
 3. Қоғамдық кеңестің жұмыс істеп тұрған мүшелері Заңның 10-бабында көзделген жалпы негіздерде конкурсқа қатысу үшін өз өтініштерін береді.
 4. Жұмыс тобының мүшелері ұсынылған құжаттардың негізінде Жұмыс тобы белгілеген нысан бойынша Кандидаттарды бағалау парағын толтырады.
 5. Жұмыс тобының мүшелері талқылау қорытындылары бойынша кандидаттарды бағалаудың жиынтық балдарын ескере отырып, Қоғамдық кеңестің құрамын ашық дауыс беру арқылы қалыптастырады.
 6. Қоғамдық кеңесте жергілікті өкілді органнан мәслихат хатшысы конкурс өткізбей бекітеді.
 7. Қоғамдық кеңестің қалыптастырылған құрамын жергілікті деңгейде тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мәслихаты бекітеді және Қоғамдық кеңестің құрамы бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және жергілікті өкілді органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.
 8. Мемлекеттік органнан, квазимемлекеттік сектор субъектісінен өкілдік ететін Қоғамдық кеңес мүшесінің өкілеттіктері тоқтатылған кезде Қоғамдық кеңестің өкілеттіктерін тоқтатқан мүшесінің орнына жаңа мүшесін қосу туралы тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының хатшысы қабылдайды.
 9. Қоғамдық кеңестің құрамына кірмеген азаматтық қоғам өкілдері қатарынан Қоғамдық кеңеске кандидаттардың резервтік тізімі кейіннен Қоғамдық кеңестің құрамынан шығып қалған мүшелерін алмастыру мақсатында жұмыс тобының шешімімен қалыптастырылады.
 10. Резервтік тізімдегі кандидат Қоғамдық кеңеске мүше болудан бас тартқан және Қоғамдық кеңеске кандидаттардың резервтік тізімінде басқа кандидаттар болмаған жағдайларда, Қоғамдық кеңес Қоғамдық кеңестің құрамына қосымша конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды.
 11. Қоғамдық кеңес қосымша конкурс өткізу үшін Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және жергілікті өкілді органның интернет-ресурсында орналастырады.
 12. Хабарландыруда:

       1) жергілікті өкілді органның атауы;

       2) құжаттар жіберілетін пошта және электрондық мекенжайлары, конкурсқа қатысу үшін құжаттарды беру мерзімі, олардың тізбесі және Заңның 10-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес кандидаттарға қойылатын талаптар;

      3) мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен коммерциялық емес ұйымдардың, азаматтардың қатарынан Қоғамдық кеңестің сандық құрамы көрсетіледі.

 1. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күні ішінде Заңның 10-бабының 2-тармағына сәйкес қажетті құжаттарды қоса бере отырып, пошта немесе электрондық мекенжайға ұсыныстар береді.
 2. Қоғамдық кеңес құжаттарды қабылдау аяқталған күннен кейін он жұмыс күні ішінде отырыста Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттар бойынша келіп түскен құжаттарды талқылауды өткізеді және әрбір кандидат бойынша ашық дауыс беруді жүргізеді. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Қоғамдық кеңестің құрамына сайланған болып есептеледі. Бірдей дауыс санын жинаған кандидаттар бойынша Қоғамдық кеңестің төрағасына шешуші дауыс құқығы беріледі.
 3. Қоғамдық кеңестің жаңа мүшелері өкілеттіктерін тоқтатқан Қоғамдық кеңес мүшелері өкілеттіктерінің қалған мерзіміне сайланады (тағайындалады).

 

3-тарау. Қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері

 1. Қоғамдық кеңестер Заңның 5-бабының 1-тармағында және 5-1-бабының 1-тармағында көзделген өкілеттіктерді іске асыру үшін отырыстар өткізеді.
 2. Қоғамдық кеңестің отырысы оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде құқықты деп есептеледі.

      Қоғамдық кеңестің отырыстарын бейнеконференция байланысы режимінде өткізуге рұқсат етіледі.

 1. Қоғамдық кеңестің отырысына мүдделі мемлекеттік органдардың, жергілікті мемлекеттік басқару органдарының, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, бұқаралық ақпарат құралдарының, ғылыми, кәсіподақ және басқа да ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ сарапшылар мен өзге де мамандар шақырылады.
 2. Мәселелерді қарау нәтижелері бойынша Қоғамдық кеңес Заңның 5-бабының 2-тармағында, 5-1-бабының 2-тармағында көзделген мерзімде мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қарауы және шешімдер қабылдауы міндетті болып табылатын ұсынымдарды қабылдайды.
 3. Қоғамдық кеңес жергілікті өкілді немесе жергілікті атқарушы органдар жіберген азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қарайды.
 4. Қоғамдық кеңестің хатшысы нормативтік құқықтық актінің жобасын алған кезден бастап ұсыныстар енгізу үшін бір жұмыс күні ішінде Қоғамдық кеңес мүшелеріне қағаз немесе электрондық жеткізгіште не электрондық пошта арқылы жіберуді ұйымдастырады.
 5. Қоғамдық кеңес нормативтік құқықтық актінің жобасын қарау туралы шешім қабылдағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде нормативтік құқықтық актінің жобасы Қоғамдық кеңес мүшелерінің қатысуымен өтетін оның отырысына қарау үшін енгізіледі.
 6. Нормативтік құқықтық актінің жобасын қарау қорытындылары бойынша шешім Қоғамдық кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғамдық кеңес төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
 7. Дауыс беру қорытындыларын ескере отырып, Қоғамдық кеңестің хатшысы қаралатын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша Қоғамдық кеңес ұсынымдарының жобасын дайындайды және Қоғамдық кеңестің төрағасына қол қоюға енгізеді.
 8. Қоғамдық кеңестің хатшысы Қоғамдық кеңестің ұсынымдарын Қоғамдық кеңестің төрағасы қол қойған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде нормативтік құқықтық актінің жобасын қарауға ұсынған жергілікті атқарушы органдарға қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде не электрондық пошта арқылы жібереді.
 9. Ұйымдастырушылық мәселелерді шешуді, Қоғамдық кеңес отырыстарын дайындауды және өткізуді, Қоғамдық кеңесте іс жүргізуді ұйымдастыруды және жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында Қоғамдық кеңестің хатшысы:

      1) Қоғамдық кеңестің отырыстарын дайындау мен өткізудің ұйымдастырушылық мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді;

         2) Қоғамдық кеңесте іс жүргізуді ұйымдастырады және жүргізеді, сондай-ақ Қоғамдық кеңес шешімдерінің орындалу мерзімдеріне бақылау жасайды.

 1. Қоғамдық кеңестің хатшысы Қоғамдық кеңес мүшесі болып табылмайды.

 

 

Қоғамдық кеңес туралы

ережеге
1-қосымша

 

Нысан

 

Кімге _____________________
(жергілікті
өкілді органның атауы)
__________________________
тұратын
(елді мекен, көше, үй, пәтер)
кімнен_________________
__________________________
(өтініш берушінің аты, жөні,тегі
(бар болған жағдайда),
жеке куәлік № ____,
берілді (қашан, кім))

 

Өтініш

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының құрамына енгізу үшін өз кандидатурамды ұсынамын.

Мен осы өтініш арқылы "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының ережелерімен танысқанымды растаймын және оның талаптарын сақтауға міндеттенемін.

      Мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ________________________________________________________

      2) ________________________________________________________

      3) ________________________________________________________

      4) ________________________________________________________

      5) ________________________________________________________

      6) ________________________________________________________

      7) ________________________________________________________

      20___ жылғы "____"             Өтініш берушінің қолы ___________

 

Нысан

 

Кімге ______________________
(жергілікті
өкілді органның атауы)
__________________________
тұратын
(елді мекен, көше, үй, пәтер)
кімнен _____________________
____________________________
(өтініш берушінің аты, жөні, тегі
(бар болған жағдайда), жеке
куәлік № ____,
берілді (қашан, кім))

Өтініш

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде енгізу үшін өз кандидатурамды ұсынамын.

      Мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1) ________________________________________________________

      2) ________________________________________________________

      3) ________________________________________________________

      4) ________________________________________________________

      5) ________________________________________________________

      6) ________________________________________________________

      7) ________________________________________________________

      20___ жылғы "____"             Өтініш берушінің қолы ___________


2019 жылғы 14 наурыздағы аудандық мәслихаттың № 272 шешімімен  бекітілген

Ойыл ауданының Қоғамдық кенесі туралы ЕРЕЖЕ

1.Жалпы ережелер

 1. Осы Ойыл ауданының Қоғамдық кеңес туралы Ереже (бұдан әрі-Ереже) «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы Заңының (бұдан әрі-Заң) 8-бабынын 5-тармагына және 9-бабының 6-тармағына, Қазақстан Республикасы үкіметінін 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1194 қаулысымен бекітілген Қоғамдық кеңес туралы үлгілік Ережеге сәйкес әзірленді.
 2. Қоғамдық кеңес - коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп жергілікті өкілді органның өз құзыретіндегі мәселелер бойынша құратын консультативтік-кенесші, байқаушы орган.
 3. Қоғамдық кеңес өкілеттіліктерінің мерзімі үш жылды құрайды.
 4. Мемлекеттік органдардың жанынан Заңда көзделгеннен өзгеше тәртіппен құрылатын консультативті-кеңесші, байқаушы органдар және коммерцилық емес ұйымдар «қоғамдық кеңес» атауына ие бола алмайды және Заңда белгіленген өкілеттіктерді толық көлемде иелене алмайды.
 5. Қоғамдық кеңес өз қызыметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, оған сәйкес заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актіледі, сондай-ақ осы ережені басшылыққа алады.
 1. Ойыл ауданының Қоғамдық  кеңесін қалыптастыру
 1. Қоғамдық кеңес Заңмен көзделген тәртіппен қалыптастырылады.
 2. Қоғамдық кеңес автономды және дербес болып табылады.
 3. Әр деңгейдегі Қоғамдық кеңестер арасындағы өзара іс-қимыл Заңда көзделген тәртіппен іске асырылады.
 4. Қоғамдық кеңестегі мемлекеттік органдар өкілдерінің саны оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен бірін құрауға тиіс.
 5. Қоғамдық кеңестегі азаматтық қоғам өкілдерінің саны оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісін құрауға тиіс.
 1. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу тәртібі, оны өткізу мерзімі
 1. Қоғамдық кеңестерді мемлекеттік органдардың өкілдерінен және конкурстық негізде-коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерінен, азаматтардан тұратын жұмыс тобы (бұдан әрі-жұмыс тобы) қалыптастырады.                                   

Қоғамдық кеңес мүшелеріне кадидатураларды коммерциялық емес ұйымдар, азаматтар ұсынуы, оның ішінде адамдардың өзін-өзі ұсынуы мүмкін.

 1. Жұмыс тобының құрамында мемлекеттік органнан өкілдік ету жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының үштен бір бөлігінен аспауы тиіс. Аталған өкілдіктің дербес құрамын аудандық мәслихаттын хатшысы өзі дербес айқындайды. Бұл кезде аудандық мәслихаттын хатшысы Қоғамдық кеңесте қаралатың мәселелердің басымдығына сүйенуге тиіс.
 2. Жұмыс тобының құрамында азаматтық қоғамнан өкілдік ету жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екі бөлігін құрайды және коммерциялық емес ұйымдардың, азаматтардың ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.
 3. Жұмыс тобының сандық құрамын аудандық мәслихаттың хатшысы айқындайды.
 4. Жергілікті өкілді орган жұмыс тобының мүшелерін сайлау туралы конкурсты өткізу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және (немесе) мемлекетік органның интернет-ресурсында орналастырады.
 5. Коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және азаматтар конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін 10 күн мерзімде жергілікті өкілді органға жазбаша турде жұмыс тобына кандидатуралар бойынша ұсыныстарын жібереді.

Өзінің ұсыныстарын жіберген әрбір коммерциялық емес ұйым және әрбір азамат бір ғана кандидат ұсына алады.

 1. Азаматтық қоғамнан жұмыс тобына кандидаттарға Заңның 10-бабының 1-тармағына сәйкес талаптар қойылады.
 2. Жергілікті өкілді орган конкурс мерзімі аяқталған соң келіп түскен ұсыныстардың негізінде жұмыс тобына кандидаттар тізімін әзірлейді және екі апта мерзімінде жұмыс тобына кандидаттарды, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мен азаматтарды шақыра отырып отырыс ұйымдастырады.
 3. Аудандық мәслихаттың хатшысы (бұдан әрі-жұмыс тобының басшысы) отырысты ашады және жүргізеді.
 4. Отырыста осы Ереженің 15 және 16-тармақтарының талаптарына сәйкес коммерциялық емес ұйымдар мен азаматтар ұсынған кандидатураларды талқылау жүргізіледі. Кандидатураларды талқылау қортындысы бойынша ашық дауыс беру жүргізіледі. Отырысқа келмеген кандидатуралар бойынша дауыс беру жүргізілмейді. Ең көп дауыс жиған кандидаттар жеңімпаз болып табылады. Тең дауыс санын жинаған кандидатурлар бойынша жұмыс тобы басшысының даусы шешуші болып есептеледі.
 1. Жұмыс тобының құрамы аудандық мәслихат хатшысының өкімімен бекітіледі.

Жұмыс тобының басшысы оның мүшелері қатарынан хатшыны тағайындайды.

 1. Жұмыс тобының құрамы жергілікті өкілді органның ресми интернет-ресурысында жарияланады.
 1. Жұмыс тобының өкілеттіктері
 1. Жұмыс тобы мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) тұрғындарды Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс  

туралы хабардар етеді;

2) Қоғамдық кеңес мүшелерінің сандық құрамын айқындайды;

3) Қағамдық кеңес мүшелерін сайлау рәсімін өткізеді;

4) Қазақстан Республикасыны Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1194 қаулысымен бекітілген, Қоғамдық кеңес туралы Үлгілік ереженің негізінде Қоғамдық кеңес туралы Ереженің жобасын әзірлейді.

5.Жұмыс тобының отырыстарын дайындау және өткізу

 1.   Жұмыс тобының отырыстары өткізілгенге дейін кемінде бес жұмыс күні қалғанда хатшы жұмыс тобының мүшелерін оның өткізілу уақыт, орны, талқыланатын мәселелер туралы құлақтандырады.
 2. Жұмыс тобының отырысы оның тізімдік құрамының үштен екісі қатысқан кезде заңды болып табылады.
 3.   Жұмыс тобының отырыстарын жұмыс тобының басшысы жүргізеді.
 4.   Жұмыс тобының отырыстарында шешімдер ашық дауыс беру жолымен қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауыс беруі арқылы қабылданады.
 5. Жұмыс тобының отырыстарында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы қол қояды.
 6. Жұмыс тобы Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс туралы хабарламаны жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) жергілікті өкілді органның интернет-ресурсында оның атауын, пошталық мекенжайын, құжаттарды тапсыру мерзімдерін, құжаттар және өзге де мәліметтер жіберілген электрондық пошта мекенжайын көрсете отырып және Заңның 10-бабының 2-тармағына сәйкес өзге де мәлеметтерді жариялайды.
 7. Жұмыс тобы отырыстарда Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттар конкурсына қатысу үшін келіп түскен құжаттарды талқылауды және әрбір кандидат бойынша ашық дауыс беруді жүргізеді.
 8. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын бір заңды тұлғадан Қоғамдық кеңеске бір ғана өкіл сайлануы мүмкін.
 1.  Құрылған Қоғамдық кеңес құрамы жергілікті өкілді орган шешімімен бекітіледі және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) жергілікті өкілді органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.
 2. Қоғамдық кеңестің бірінші отырысын жұмыс тобының басшысы ашады, ашық дауыс беру арқылы Қоғамдық кеңестің төрағасы, хатшысы және төралқаның бүкіл құрамы сайланады.
 3. Қоғамдық кеңес төрағасы, хатшысы, төралқасы сайланған соң жұмыс тобының және оның төрағасының өкілеттіктері тоқтатылады.
 1. Қоғамдық кеңес отырыстарын өткізу талаптары мен тәртібі
 1. Қоғамдық кеңес қызметінің негізгі нысаны отырыс болып табылады, онда Қазақстан Республикасының заңдары бойынша оның құзыретіне жатқызылған мәселелер шешіледі.

Егер Қоғамдық кеңес отырысына оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, ол заңды.

Отырыстың ұзақтығын Қоғамдық кеңес айқындайды.

Қоғамдық кеңестің әрбір отырысының алдында қатысып отырған Қоғамдық кеңес мүшелеріне тіркеу жүргізіледі, оның нәтижесін төраға отырыс басталардан бұрын жария етеді.

Қоғамдық кеңестің отырыстары ашық болып табылады.

 1. Төраға Қоғамдық кеңес отырысын шақыру уақыты мен оның өткізілетін орны, сондай-ақ отырыстын қарауына енгізілген мәселелер туралы Қоғамдық кеңес мүшелеріне және халыққа кемінде бес күн бұрын хабарлайды.

Төраға Қоғамдық кеңестің қарауына енгізілетін мәселер бойынша қажетті материалдарды Қоғамдық кеңес мүшелеріне отырысқа кемінде үш күн бұрын табыс етеді.

 1. Қоғамдық кеңестің алдағы жұмыс жоспарының, Қоғамдық кеңестің

төрағасы, комиссиялары, төралқа және мүшелері енгізген мәселелердің негізінде отырыстың күн тәртібін төраға қалыптастырады.

Күн тәртібіне ұсыныстарды төраға жергілікті қоғамдастықтың жиналыстары, қоғамдық ұйымдар ұсынуы мүмкін.

Күн тәртібін талқылау барысында ол толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін.

 1. Қажет болған жағдайларда Қоғамдық кеңестің отырысына оның шешімімен мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, ғылыми, кәсіптік және басқа да ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ сарапшылар мен өзге де мамандар шақырылуы мүмкін.

Қоғамдық кеңестердің мүшелері өз өкілеттіліктері шегінде кеңесші дауыс беру құқығымен өзге де қоғамдық кеңестердің қызметіне қатыса алады, ал бұдан басқа, жергілікті деңгейде ауданның, облыстық маңызы бар қаланың Қоғамдық кеңесінің төрағасы облыстың Қоғамдық кеңесінің құрамына кіруге құқылы.

 1. Отырысқа шақырылған адамдар үшін отырыс залында арнайы орындар бөлінеді. Шақырылған адамдардың Қоғамдық кеңес отырысының жұмысына араласуына, Қоғамдық кеңестің ұсынымдарын қолдайтынын немесе қолдамайтынын білдіруіне жол берілмейді.

Шақырылған адам тәртіпті өрескел бұзған жағдайда, төраға шешімі немесе Қоғамдық кеңес мүшелерінің көпшілігінің талабы бойынша мәжіліс залынан шығарылуы мүмкін.

 1. Қоғамдық кеңестің отырыстары Қоғамдық кеңес айқындаған уақытта өткізіледі.

Төраға өз бастамасы бойынша немесе Қоғамдық кеңес мүшелерінің дәлелді ұсыныстары бойынша үзілістер жариялай алады. Отырыстың соңында мүшелерге қысқа мәлімдемелер немесе хабарламалар жасау үшін уақыт беріледі.

 1. Қоғамдық кеңестің отырыстарында баяндамалар, қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу үшін және отырыстарды өткізу тәртібі бойынша, кандидатураларды талқылау, дауыс беру, анықтамалар мен сұрақтар үшін сөз сөйлеу регламентін Қоғамдық кеңес айқындайды. Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап беру үшін уақыт бөлінеді. Егер сөз сөйлеуші бөлінген уақыттан асып кетсе, төраға оның сөзін тоқтатады немесе отырысқа қатысып отырған мүшелердің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзартады.
 1. Отырысты өткізу тәртібі бойынша сөз мүшеге сөз сөйлеп тұрған адамның сөзі аяқталған соң кезектен тыс беріледі. Төраға анықтама, сұраққа жауап және талқыланып отырған мәселе бойынша түсіндірме беру үшін кезектен тыс сөз бере алады.

Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе ауызша түрде беріледі. Жазбаша сұрақтар төрағаға беріледі және Қоғамдық кеңестің отырысында жария етіледі.

 1. Қоғамдық кеңестің отырыстары хаттамаланады. Қоғамдық кеңестің хаттамалары отырыстар өткізілгеннен кейін кемінде бір айдан кешіктірілмей басылады.
 2. Отырыстарды өткізудің басқа да мәселелері Қоғамдық кеңестің шешімімен айқындалады.
 1. Қоғамдық кеңестің шешім қабылдау тәртібі
 1. Осы баптың 1-тармағының 2), 3), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген өкілеттіліктердің орындалу қорытындылары бойынша Қоғамдық кеңес тиісті мемлекеттік органға ұсынымдар енгізеді, ол тиісті мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын адам қол қоятын уәжді жауапты бір ай ішінде, ал 1) тармақша бойынша он жұмыс күні ішінде береді.
 2. Ұсынымдардың жобасын талқылау тармақтар бойынша жүргізіледі. Жобаларға түзетулер ұсынылып отырған өзгерістер немесе толықтырулар

нақты тұжырымдалып, олардың шешім жобасының мәтініндегі орны көрсетіліп, жазбаша түрде беріледі. Осы талаптарды қанағаттандырмайтын түзетулер қарауға қабылданбайды.

 1. Қоғамдық кеңестің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша ұсыным қабылдайды. Бір мәселе бойынша бірнеше нұсқасы енгізілген жағдайда, олардың әрқайсысы отырысқа қатысып отырған мүшелерге беріледі.

Ұсынымдардың енгізілген барлық жобалары дауысқа салынады. Жобалардың бірі негізге алынғаннан кейін мүшелер оған түзетулер қабылдау рәсіміне кіріседі.

 1. Түзетулер жеке-жеке дауысқа салынады, оларға дауыс берудің ретін төраға айқындайды.Түзету авторларының олардың мәні бойынша түсінік беріп немесе оларды талқылаудан алып тастау туралы ұсыныспен сөз сөйлеуіне жол беріледі.

Ұсынымдарға өзгерістер оларды қабылдау үшін белгіленген тәртіппен

енгізіледі.

8.Қорытынды ережелер

 1. Қоғамдық кеңес мүшелерінің өкілеттіліктерін тоқтату және шығып қалған мүшесінің орнына оның өкілеттіліктерінің қалған мерзіміне Қоғамдық кеңестің құрамына жаңа мүшесін қосу заңмен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
 2. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді аудандық мәслихат жүзеге асырады.